Vy över en vitsepebacke vid Ullarps naturreservat.
Foto: Destination Falkenberg

Ullarp

Ullarp en perfekt plats när du vill göra en liten och enkel utflykt i naturen. Ta en kort promenad och fika bland mäktiga ekar och vacker fågelsång.

En vacker fägata leder in i Ullarps reservat som består av hagmark med gamla, grova ekar. På våren är här fantastiskt vackert med ett täcke av vitsippor på marken, senare blommar grönvit nattviol, gökärt och ängsvädd. Helt enkelt ett perfekt ställe för en picknick i det gröna.