Skylten till Hökafältet naturreservat står jämte en barrbeklädd stig och är omgiven av höga tallar.

Hökafältet

Hökareservatet ligger utmed Laholmsbukten och bjuder på härliga vandringar över öppna sanddyner och genom sluten tallskog.

I reservatet finns flera uppmärkta löp- eller vandringsslingor och här finns även ett rikt växt- och djurliv som präglas av den sandiga miljön. Dessutom slingrar cykelleden Kattegattleden sig förbi Hökafältet.