Surfers center

I över tjugo år har Surfers center hyrt ut surfutrustning, haft kurser och bedrivit skolverksamhet. Den kunniga personalen brinner för att sprida glädjen över surfen vidare till sina elever.

På tångkörarvägen mitt i Apelviken ligger Surfers Center som är ett modernt surfcenter med butik, uthyrning och ett härlig utbud av vattennära kurser. I centret finns tillgång till omklädningsrum och dusch, något som kan vara välbehövligt efter några timmar i saltstänkta vågor. Centret erbjuder kitekurser, vindsurfingkurser, supkurser och kurser i vågsurfing, något som flera hundra elever deltar i med glädje varje sommar.