Foto Johanna Dahlqvist

Solskensfarmarna

I Falkenbergs inland ligger jordbrukslandskapet insprängt mellan sjöar, klippor och inte minst skog. Solskensfarmarna ser till att landskapet även i fortsättningen är en blandning av olika landskapstyper. Djuren som bor här är djur som trivs. Vi trivs med att ha dem här, och vill att de skall ha det riktigt bra. Det finns många olika djur som skulle kunna bo hos oss, och de som är här är valda med omsorg för att vi skall trivas ihop. Bönderna i Solskensfarmarna bor i Kärnebygd rote i Falkenbergs inland. Vi tycker det är viktigt att ta hänsyn till och vårda landskapet. Vi tar till vara på vad bygden kan ge oss i samspel med naturen.

I Falkenbergs inland ligger jordbrukslandskapet insprängt mellan sjöar, klippor och inte minst skog. Solskensfarmarna ser till att landskapet även i fortsättningen är en blandning av olika landskapstyper.

Djuren som bor här är djur som trivs. Vi trivs med att ha dem här, och vill att de skall ha det riktigt bra. Det finns många olika djur som skulle kunna bo hos oss, och de som är här är valda med omsorg för att vi skall trivas ihop.

Bönderna i Solskensfarmarna bor i Kärnebygd rote i Falkenbergs inland. Vi tycker det är viktigt att ta hänsyn till och vårda landskapet. Vi tar till vara på vad bygden kan ge oss i samspel med naturen.