Översiktsbild på Grimeton
Foto: Grimeton

Grimeton - Hallands världsarv

I den lilla orten Grimeton utanför Varberg byggdes, för snart 100 år sedan, en radiostation som under andra världskriget var en av de viktigaste kontakterna med Amerika.

2004 blev Grimeton radiostation ett världsarv på UNESCO:s världsarvslista. Grimeton radiostation är ett levande kulturarv och den tekniska utvecklingen har utvecklats otroligt mycket sedan anläggningen byggdes 1924. Nytt för i år är att du kan klättra upp i en av de sex radiomasterna! På världsarvet får du, på ett spännande sätt, ta del av radiostationens historia men också se vad den tekniska utvecklingen betytt för dagens trådlösa kommunikationssamhälle.